1968.

június 4.

Kihirdetik az 1968: 15. tvr.-t Politikai Főiskola létesítéséről. „Az 1968/69. tanévvel »A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolája« elnevezéssel egyetemi jellegű főiskolát kell létesíteni. A főiskola felügyeletét a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetőleg az általa kijelölt szerve gyakorolja.” — Kihirdetik az 1968: 16. tvr.-t a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről. A főiskola a szegedi Vasútforgalmi Technikumból, valamint a bp-i Gépjárműközlekedési és a Távközlési Technikumból alakul.