1968.

május 8.

A bolgár, a lengyel, a magyar, a keletnémet és a szovjet kommunista párt első és főtitkárai vezette küldöttségek Moszkvában a csehszlovákiai helyzetről tanácskoznak. július 14. A szovjet vezetés kilátásba helyezi, ha a csehszlovák politikai irányvonal nem változik, „erélyesebb fellépésre” is sor kerülhet.