1968.

április 25.

Daniel Okáli1 a Csemadok Galántai Járási Bizottságának állásfoglalására reagálva kijelenti, hogy a kassai kormányprogram még ma is érvényes, a csehszlovák–magyar lakosságcserét pedig olyan akcióként jellemzi, amely a magyarkérdést „békés úton” próbálta rendezni. június 1.