1968.

április 25.

Az RKP KB e napon befejeződő ülése részleges (ön)kritikát gyakorol a törvénysértések és a régi vezetés, mindenekelőtt Gheorghe Gheorghiu-Dej fölött; képviselőiket fokozatosan eltávolítják a vezetésből. április 27. A testület határozatot hoz a rehabilitációról.