1968.

március 28.

Szlovákiában a Csemadok (1969. március 17.) galántai járási bizottsága követeli az 1945-ös kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revízióját, a reszlovakizáció, a csehországi deportálás és a lakosságcsere átértékelését, a meghurcoltak rehabilitálását és kárpótlását, valamint ezen akciók szervezőinek felelősségre vonását. április 1.