1968.

január 23.

Az SZLKP KB e napon befejeződő ülése támogatásáról biztosítja a CSKP KB által a demokratizálás érdekében hozott határozatokat. A CSKP KB első titkárává választott Alexander Dubček helyett az ukrán (ruszin) nemzetiségű Vasil Biľakot választják az SZLKP KB új első titkárává.