1967.

május 19.

Debrecenben kétnapos ünnepséget tartanak a mo-i ref. egyház 1567. februári, Melius Juhász Péter vezette alkotmányozó zsinatának 400. évfordulóján. — A magyar reformátusok akkor csatlakoztak a II. Helvét Hitvalláshoz és elfogadták a Heidelbergi Kátét.