1967.

április 14.

Az Ogy ülésén megalakul az új kormány. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke Fock Jenő; helyettesei: Apró Antal, Fehér Lajos, Ajtai Miklós, Tímár Mátyás. Belkereskedelem Szurdi István; belügy Benkei András; egészségügy Szabó Zoltán; építésügy és városfejlesztés Trautmann Rezső; honvédelem Czinege Lajos; igazságügy Korom Mihály; kohó- és gépipar Horgos Gyula; könnyűipar Nagy Józsefné; közlekedés- és postaügy Csanádi György; külkereskedelem Bíró József; külügy Péter János; mezőgazdaság és élelmezésügy Dimény Imre; munkaügy Veres József; művelődésügy Ilku Pál; nehézipar Lévárdi Ferenc; pénzügy Vályi Péter; az OTh elnöke Párdi Imre; az OMFB elnöke Kiss Árpád.