1966.

december 3.

Befejeződik az MSZMP IX. kongresszusa. 1970. november 23. — Határoznak a gazdasági irányítás új mechanizmusának kidolgozásáról, a mezőgazdaság gyorsabb ütemű fejlesztéséről, a háztáji gazdaságban rejlő lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználásáról, a termelő-szövetkezeti hitel- és támogatási rendszer kialakításáról. A határozat kiemeli az életszínvonal és a reálbérek emelésének fontosságát, szociális téren a család- és gyermekvédelmi intézmények erősítését. — A kongresszus 101 tagú KB-t választ. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István; póttagok: Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly. A KB Titkárságának tagjai: Biszku Béla, Cseterki Lajos, Kádár János, Komócsin Zoltán, Nyers Rezső, Pullai Árpád. A KB első titkára Kádár János.