1965.

szeptember 29.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB első titkára beszédet mond a KB ülésén. „A Szovjetunió szükség szerint ellenszolgáltatás nélküli segítséget nyújt a testvéri országoknak… Ez a legerősebb és legfejlettebb szocialista hatalom internacionalista kötelessége.” — Ezt a kijelentést tekintik a később „Brezsnyev-doktrínának” nevezett birodalmi politika meghirdetésének.