1964.

október 20.

Az MSZMP KB Titkársága a moszkvai eseményekkel foglalkozik. Kádár János ismerteti a Leonyid Brezsnyevnek címzett, nem a nyilvánosságnak szánt levél tervezetét. „Nyugtalanít bennünket, hogy a felmentés indokai között Hruscsov elvtárs hibáit is személyi kultusznak minősítik. …s ha (őt) ezek elleni vétségben ítélnénk el, jelentős társadalmi rétegek hite rendülne meg a szocializmusban. Kárt okozna, ha a Hruscsov elvtársat ért bírálat kompromittálná mindazt a jót, amit … mondott és tett.” A levéltervezet ismertetése utáni vitában Kádár hozzáteszi: „A közvélemény megnyugtatása és helyes orientálása érdekében el kellene azon is gondolkozni, hogy a nyilvánosságra szánt állásfoglalásban miként lehetne óvatosan arra is utalni, hogy a magyar pártvezetés az SZKP-nak bizalmasan leszögezte az egyet nem értő álláspontját.”