1964.

július 21.

Az MSZMP KB Államgazdasági Bizottsága határozatot hoz a gazdasági reform tényleges előkészítéséről. december 8. Az ÁGB Mechanizmus Bizottságot hoz létre; elnöke Nyers Rezső, tagja Friss István és Párdi Imre. Ugyanakkor háromtagú függetlenített titkárság is alakul, Havas Péter, Morva Tamás és Nagy Tamás részvételével.