1963.

december 18.

Prágában megkezdődik a CSKP KB ülése. A testület felülvizsgálja a „szlovák burzsoá nacionalizmussal” kapcsolatos téziseket; ezzel kapcsolatban bírálják a második világháború utáni lakosságcsere módszereit, a csehországi deportálást és a reszlovakizációt is, s elismerik, hogy ezekért nem az ún. burzsoá nacionalistákat terheli a felelősség, hanem ez a kommunista párt és általában az egész ország politikája volt. A KB határozata szerint „gondoskodni kell arról, hogy a magyar, lengyel és ukrán nemzetiségű polgárok is a köztársaság teljesen egyenjogú építőinek érezzék magukat, és azt hazájuknak tekintsék”, ezért arra utasítja az állami és a pártszerveket, hogy gondoskodjanak a nemzetiségek egyenjogúsításáról hozott határozatok következetes érvényesítéséről.