1963.

szeptember 20.

A CSKP KB felmenti tisztségéből a pártvezetés és a kormány több tagját, köztük az ún. szlovák burzsoá nacionalisták elleni perért felelőssé tett Viliam Široký miniszterelnököt. — Antonín Novotný köztársasági elnök, a KB döntése alapján, Jozef Lenártot, az SZNT elnökét nevezi ki új miniszterelnökké. 1968. április 8.