1963.

augusztus 22.

A csehszlovák sajtóban közlemény jelenik meg az 1949–1954 közötti politikai perek felülvizsgálatának eredményeiről. szeptember 20. Közlik, hogy felmentették az ellenük emelt vádak alól a Rudolf Slánský és társai elleni bűnperben, valamint az ún. szlovák burzsoá nacionalisták elleni perben elítélt személyeket.