1963.

április 22.

A Szlovák Írók Szövetségének pozsonyi kongresszusa kemény bírálattal illeti a korábbi évek kultúrpolitikáját, valamint a pártvezetést, amiért az nem számol le következetesen a „személyi kultusz” következményeivel, és nem rehabilitálja a burzsoá nacionalizmus vádjával elítélteket.