1963.

március 22.

Kihirdetik az 1963: 4. tvr.-t a közkegyelemről. Kegyelmet kapnak mindazok, akik a „személyi kultusz éveiben hatalmukkal visszaéltek”, akiket „ellenforradalmi cselekmények” miatt elítéltek, valamint azok, akik 1957 és 1963 között követtek el államellenes bűncselekményt. Az amnesztia nem terjed ki a fegyveres harcok azon résztvevőire, akiket gyilkosság vádjával is elítéltek, a hűtlenség miatt elítéltekre, valamint a visszaesőnek minősítettekre, összességében több száz politikai elítéltre. A köztörvényes bűncselekmények miatt elítéltek esetében a 6 évnél rövidebb idejű büntetéseket harmadolják, a 3 évnél rövidebbeket felezik. — Szabadlábra kerül összesen 4132 személy.