1963.

január 20.

A Nsz „Erősítsük a nemzetközi kommunista mozgalom egységét!” c. cikkében ismerteti az MSZMP álláspontját a kommunista és munkáspártok egymáshoz fűződő kapcsolatairól és a fennálló vitás kérdésekről.