1962.

november 24.

Véget ér az MSZMP VIII. kongressszusa. 1966. november 28. — A határozat szerint a mezőgazdaság szocialista átszervezésével uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok; ezzel megtörtént a szocializmus alapjainak lerakása, s napirendre kerül a szocialista nemzeti egység megteremtése. Ezzel összefüggésben kimondják, hogy nincs szükség a tanulóifjúság származás szerinti kategorizálására. A népgazdaság fejlesztésének kulcskérdése a mezőgazdasági termelés gyors ütemű fokozása. Fontos feladat a tömegek szocialista tudatosságának erősítése. — A megválasztott KB 81 tagú. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, Szirmai István. Póttagok: Ajtai Miklós, Brutyó János, Czinege Lajos, Cseterki Lajos, Ilku Pál, Nyers Rezső. A Titkárság tagjai: Biszku Béla, Kádár János, Nemes Dezső, Németh Károly, Nyers Rezső, Szirmai István.1 A KB első titkára Kádár János.