1962.

november 15.

Mo és a Szu 1980-ig szóló egyezményt köt a timföld- és alumíniumtermelési együttműködésről. Mo 1967-ben 30 ezer, majd fokozatosan növekvő mértékben (1980-ban már 330 ezer tonna) timföldet szállít a Szu-ba. Az ebből kohósított alumíniumot a Szu teljes egészében visszaszállítja Mo-ra. Az árakat külön egyezményben állapítják meg. A timföld és az alumínium értéke közötti különbözetet a két ország közötti áruforgalomra vonatkozó jegyzőkönyvben rögzítendő magyar áruk szállításával fedezik.