1962.

november 5.

Az Ogy becikkelyezi az 1961. évi magyar–indonéz barátsági és együttműködési szerződést (1962: III. tc.); elfogadja a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962: IV. tc.-et, valamint az országgyűlési és tanácstagi választások időpontjának összehangolását szabályozó 1962: V. tc.-et.