1962.

szeptember 8.

Hétévi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélik Hahót Ferenc dunakömlődi plébánost; az „összeesküvés szervezése és vezetése és sajtórendészeti vétség” vádját egyházi tárgyú bélyegek és az azokról készült katalógusok szétküldése alapján fogalmazta meg a vádhatóság. (A plébános az általános amnesztia révén szabadult.)