1962.

augusztus 16.

Befejeződik az MSZMP KB kétnapos ülése. A résztvevők elfogadják a kongresszusi irányelveket (augusztus 19.), a Szervezeti Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést. Határozatot hoznak a „személyi kultusz éveiben a munkásmozgalmi emberek ellen indított törvénysértő perek” lezárásáról. Kizárják a pártból Rákosi Mátyást (szeptember 12.), Gerő Ernőt, az MDP KV v. első titkárát, Kovács Istvánt, az MDP KV v. titkárát, Alapi Gyula ügyészt, Olti Vilmos bírót, továbbá 14 volt áv. tisztet. Rehabilitálnak számos egykori szociáldemokrata vezetőt, akik azonban a közéletbe továbbra sem térhetnek vissza.