1961.

december 20.

Az ENSZ Közgyűlésének XVI. ülésszaka ismét napirendre tűzi a magyar kérdést, és sajnálkozását fejezi ki a miatt, hogy a Szu és a „jelenlegi magyar rendszer” továbbra is semmibe veszi a Közgyűlés magyar kérdésben hozott határozatait. Az erről szóló határozati javaslatot 49 szavazattal, 17 ellenében és 32 tartózkodással fogadják el.