1961.

augusztus 1.

Moszkvában összeül a VSZ tagállamaiban működő kommunista és munkáspártok első titkárainak értekezlete. Megvitatják a német békeszerződés előkészítésével kapcsolatos külpolitikai és gazdasági kérdéseket; a résztvevők, Románia különvéleménye mellett, határoznak a berlini fal megépítéséről. augusztus 13.