1961.

június 29.

A Fővárosi Bíróságon megkezdődik a Központi Papnevelő Intézetből kizárt kispapok, Rédly Elemér és társai pere. — Külön perben tárgyalják a „külföldi hatalom (a Vatikán) javára végzett kémkedéssel és összeesküvéssel” vádolt Tabódy István székesfehévári egyházmegyés pap ügyét. Tabódyt 12 évi szabadságvesztésre ítélik. 1972. december 30.