1961.

június 19.

A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a februárban letartóztatott katolikus papok és hitoktatók ügyében. A bíróság az iskolán kívüli hitoktatást és hitbuzgalmi tevékenységet „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésnek” minősíti. Havass Géza hitoktatót 5 és fél évi, Merényi Gyulát 4 és fél, Nobilis Gábort 4, Hontvári Miklóst 3 és fél, Gáldy Zoltánt 2 és fél, Barday Ödönt 8, Ikvay Lászlót, a KIOE volt főtitkárát 6, Emődi Lászlót 7, Földy Endrét 6 és fél, Lénárd Ödön piarista szerzetest 7 és fél, Kölley Györgyöt 3 évi börtönbüntetésre ítélik. 1963. március 27.