1960.

október 3.

Kádár János beszédet mond az ENSZ Közgyűlésén. Szól a békéről és a gyarmati rendszer kérdéséről; állást foglal Kína ENSZ-tagsága mellett. Az 1956-os forradalmat „a nemzetközi reakció erői által külföldről szervezett ellenforradalmi puccsnak” nevezi.