1960.

április 8.

Genfben sajtókonferenciát tart Sir Leslie Munro, az ENSZ Közgyűlés magyar ügyekkel megbízott különképviselője. Nyilatkozatában meglepetését és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Mo-ot a kozmikus tér békés felhasználására alakított ENSZ-bizottság tagjává választották. Panaszolja leveleinek visszaküldését, valamint azt, hogy az Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterhez küldött levelének kézhezvételét sem ismerték el. A magyar államférfiak cáfolatai ellenére fenntartja a fiatalkorúak mo-i kivégzésére vonatkozóan megjelent értesüléseket; elégtelennek nevezi az 1960. március 31-én kihirdetett részleges amnesztiát. április 14.