1959.

december 10.

Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka ismét függőben hagyja a magyar kormány képviselőinek mandátumát. A szavazati arány: 80 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodás. A magyar delegáció a javaslat ellen szavaz, a román delegáció tartózkodik, továbbá 18 delegáció a magyar és kínai kérdés miatt fenntartással fogadja el a határozatot.