1959.

november 25.

Povl Bang Jensen, az ENSZ ötös bizottságának másodtitkára máig tisztázatlan körülmények között meghal New Yorkban.1 A magyar ügyben tanúskodók névsorát a dán diplomata korábban nem volt hajlandó letenni az ENSZ irattárába. (Az ENSZ vizsgálóbizottsága részéről ő gyűjtötte a Nyugatra menekült magyar forradalmárok tanúvallomásait, biztosítva őket, hogy az információk nem kerülnek szovjet kezekbe, nehogy az otthon maradt hozzátartozókon álljanak bosszút. Mivel a szovjet hírszerzés átszőtte az ENSZ-et, nem adta át a vizsgálóbizottságnak a nyilatkozó magyar forradalmárok neveit, sőt később elégette a dokumentumokat.) — Sir Leslie Munro, az ENSZ Közgyűlés magyar ügyekkel megbízott különképviselője jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. Ebben, miután beszámol munkájának nehézségeiről, elismeri, hogy az 1956-os forradalommal összefüggő politikai perek lezárultak, hiányolja viszont az általános amnesztiát, és a kiadott amnesztiarendelet elégtelenségéről ír. november 26.