1959.

október 22.

Kibővített ülést tart az MSZMP KB. Határozatot hoznak a téesz-mozgalom feladatairól, a munkahelyi és lakóterületi pártszervezetek hatáskörének kiterjesztéséről, és foglalkoznak az államhatalmi és közigazgatási szervek tevékenységével.