1959.

szeptember 25.

Újjáalakul a Magyar Írók Szövetsége (Írószövetség). 1962. május 18. Az alakuló közgyűlést Illés Béla nyitja meg, majd Darvas József beszámol az újjáalakulást előkészítő munkáról és az új szövetség elgondolásairól. Elnökké Darvas Józsefet, főtitkárrá Dobozy Imrét választják. — Az eseményen jelen van Benke Valéria művelődésügyi miniszter és Kállai Gyula, az MSZMP KB titkára.