1959.

június 19.

Ülést tart a HNF OT. Kádár János kijelenti: „Itt volt az amnesztia. Megmondtuk az amnesztiával kapcsolatban hivatalosan is, … hogy egy teremtett lélek nem kaphat kegyelmet ebben az országban mindaddig, amíg kívülről vagy ellenséges körökből minket erre kényszeríteni próbálnak. És ha azt akarják, hogy ne legyen amnesztia Magyarországon, akkor csak próbáljanak nyomást gyakorolni ránk. Majd ha ez megszűnik, és mi úgy ítéljük meg, hogy elérkezett az ideje, akkor lesz majd bizonyos amnesztia. Az idén is volt és nem is olyan jelentéktelen, a megbüntetetteknek jelentős része került ki a börtönből. A népfront győzelmet aratott a választáson és a magyar nép nagyszerűen vizsgázott. Ez egy olyan dolog, ami maga után vonja, hogy a nép megtévedt fiaival szemben ilyenkor illik és helyes is elnézőnek lenni. Ez a tavaszi amnesztia magyarázata.”