1959.

május 30.

Kihirdetik az 1959: 24. tvr.-t a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról. „A termelőszövetkezetek gazdasági megszilárdításának, okszerű nagyüzemi gazdálkodásának, a mezőgazdasági termelőerők folyamatos fejlesztésének, a gyorsuló ütemben fejlődő technika és tudomány széleskörű alkalmazásának, a terméshozamok állandó növelésének és a termelési költségek csökkentésének feltétele, hogy megfelelő táblák alakuljanak ki. […] …a termelőszövetkezetek tervszerű fejlesztése sem eredményezheti a termelőszövetkezet valamennyi földjéből nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas tábla kialakulását. Ebben az esetben a termelőszövetkezetek és az egyénileg gazdálkodók kölcsönös érdekeinek figyelembevételével lehetőleg önkéntes földcsere útján kell kialakítani a gazdálkodásra alkalmas táblát. A hatósági közreműködéssel végrehajtott földrendezésre csak akkor kerülhet sor, ha a nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területet önkéntes földcsere útján nem lehet kialakítani.”