1959.

április 27.

Az 1957 után megválasztott protestáns egyházi vezetők (Káldy Zoltán ev. püspök, Fekete Zoltán ev. egyházkerületi felügyelő, Bartha Tibor, Darányi Lajos és Szamosközi István ref. püspök, Dienes István és Esze Tamás egyházkerületi főgondnok) leteszik az állami esküt.