1959.

március 19.

Kihirdetik az 1959: 7. tvr.-t a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a termelőszövetkezeti csoportokról. A tvr. szabályozza a szövetkezetek, csoportok alakításának feltételeit és működési módját, a tagok jogait és kötelességeit; rendelkezik a háztáji földekről, a közös vagyonról, a gazdasági tevékenységről, a jövedelemelosztásról és a szövetkezetek, csoportok szerveiről.