1959.

március 6.

Háy Gyulánét, a Neue Zeitung főszerkesztőjét prémiummegvonásban és írásbeli figyelmeztetésben részesítik, mivel a „Mária Gardos erinnert sich an Klara Zetkin, Karl Liebknecht und Béla Kun” c. cikkben az 1956-os „ellenforradalmat” „októberi forradalomnak” minősíti.