1959.

március 1.

Lőrincz Gyula, a Csemadok elnöke az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából A Hét c. hetilap vezércikkében leszögezi: a Csemadok legfontosabb feladata, hogy proletár nemzetköziségre, szocialista hazafiságra és a csehszlovák haza szeretetére nevelje az ország magyarságát. március 5.