1959.

február 5.

Szlovákiában a Megbízottak Testülete elfogadja 37. sz. határozatát „a magyarsággal kapcsolatos korábbi határozatok teljesítésében mutatkozó hiányosságok kiküszöböléséről”. A határozat kimondja, hogy biztosítani kell a helyi nemzeti bizottságoknak szóló irányelvek magyar nyelvű kiadását, a törvények és egyéb jogszabályok magyar fordításban való megjelentetését, a hivatalos érintkezésben a magyar nyelv használatának lehetőségét; lehetővé kell tenni, hogy a magyarok írásbeli és szóbeli beadványait magyar nyelven intézzék el, s a nemzeti bizottságok magyar tagjai az üléseken anyanyelvükön is felszólalhassanak. Elrendelik a magyarlakta községek nevének felülvizsgálását, a „hibás és helytelen” megnevezések eltávolítását, a filmek magyar felirattal való vetítését.