1958.

december 12.

Az ENSZ Közgyűlésének XIII. ülésszaka elfogadja a 37 hatalmi határozati javaslatot, amely az ötös bizottság működését hallgatólagosan befejezettnek tekinti. Az új-zélandi Sir Leslie Munrót, az ENSZ Közgyűlés XII. ülésszakának elnökét az ENSZ Mo-gal foglalkozó különképviselőjévé nevezi ki. Munro feladata, hogy tegyen jelentéseket a Közgyűlésnek a Mo-ra vonatkozó határozatok végrehajtásáról, hatásköre azonban szűkebb, mint Wan Waithayakon hercegé volt. A szavazati arány: 54 mellette, 10 ellene, 15 tartózkodás. december 13.