1958.

december 10.

Münnich Ferenc miniszterelnök és Marosán György államminiszter vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Csehszlovákiába. december 16. (A tárgyalások napirendjén eredetileg a második világháború utáni magyarellenes vagyonelkobzó jogszabályok hatálytalanítása, valamint a lakosságcsere következtében felmerülő pénzügyi és vagyonjogi kérdések rendezése is szerepelt, ezek felvetésére azonban Kádár János betegség miatti távolmaradása miatt nem kerül sor.)