1958.

november 9.

Országszerte felolvassák a templomokban a r. kat. püspöki kar pásztorlevelét, a ref. egyház zsinati tanácsának üzenetét és az ev. egyház egyetemes presbitériumának felhívását; felszólítják a híveket, hogy a választásokon szavazzanak a HNF jelöltjeire.