1958.

október 23.

A Magyar Írók Szövetsége Külföldön Párizsban tartja a forradalomra emlékező közgyűlését. — Tapeswar Nath Zucsi, az Ausztriai Gandhi Társaság elnöke, a forradalom eltiprása elleni tiltakozásul, békezarándoklatot szervez Andauba, az osztrák–magyar határhoz. — A hollandiai magyar föderáció szervezésében Amszterdamban és Utrechtben emlékünnepséget rendeznek a forradalom második évfordulóján. — A magyar diákok III. világkongresszusa a vatikáni palota dísztermében emlékezik meg a forradalomról. — A nyugat-berlini diákstúdió irodalmi estet rendez. — A müncheni magyarok nagygyűlésen emlékeznek meg a forradalomról. — Oslóban a Norvég Diákszövetség, a Norvégiai Magyar Egyetemisták Szövetsége és a Norvég–Magyar Baráti Társaság szervezésében emlékeznek meg a forradalomról. — Madridban gyászmisét rendeznek, amelyet Justh István felsőőri prépost celebrál. — Párizsban, a városházán tartott ünnepségen a város főpolgármestere, Jean-Louis Vigier, magyar részről Péntek Róbert a vezérszónok. Este több ezres tömeg koszorúzza meg az ismeretlen katona sírját. — New Yorkban a Leigázott Európai Népek Szövetsége rendkívüli ülésén felhívással fordul a világ szabad nemzeteihez a magyar ügy napirenden tartásáért.