1958.

szeptember 26.

Az Ogy elfogadja az 1958: III. tc.-et az ogy-i képviselők és a tanácstagok választásáról. „Választójoga van minden nagykorú magyar állampolgárnak. Nincs választójoga annak, aki a közügyektől, illetőleg a választójog gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll; szabadságvesztés-büntetését tölti vagy előzetes letartóztatásban van; rendőri őrizet vagy felügyelet alatt van; elmebeteg, tekintet nélkül arra, hogy gondnokság alatt áll vagy sem.” — Az Ogy kimondja feloszlását; az ET kitűzi az új választásokat. november 16.