1958.

augusztus 19.

Az LB Katonai Tanácsa Ledényi Ferenc elnökletével a HM Forradalmi Honvédelmi Bizottmánya tagjainak perében Váradi Gyula vezérőrnagyot, a bizottmány elnökét 7 évi, Marián István alezredest életfogytiglani, Erdélyi Sándor főhadnagyot 10 évi börtönre ítéli.