1958.

július 31.

A Párttörténeti Intézet kiadásában megjelenik az Ellenforradalom Magyarországon, 1956 c. tanulmánygyűjtemény I. kötete; szerkesztő és „A Nagy–Losonczy-csoport szerepe az ellenforradalom eszmei előkészítésében” c. tanulmány szerzője Betlen Oszkár; társszerzők Jemnitz János és (Vadai György álnéven) Nonn György. Az előszóban jelzett további két kötet megjelenésére, amely a Rákosi-féle vezetés hibáival és bűneivel is foglalkozott volna, nem kerül sor. — Még megjelenés előtt betiltják az ugyanott szerkesztett 1956-os dokumentumgyűjteményt, amely Kádár János beszédeit és nyilatkozatait is tartalmazta volna; e kompromittálási kísérlet miatt pártfegyelmi útján vonják felelősségre az intézet vezetőit, Betlen Oszkárt, Kálmán Endrét és Réti Lászlót.