1958.

június 16.

A Kozma utcai Bp-i Országos Börtönben kivégzik Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált. — Hajnali 5 órakor a kegyelmi tanács határozatát ismertető Bimbó István bíró, az elítéltek, dr. Doktor János ügyész, Balogh János fogalmazó, két orvos (dr. Kelemen Endre bírósági és dr. Szabó Ernő börtönorvos), Tihanyi Miklós börtönparancsnok, az ítéletvégrehajtó és két segédje jelenlétében felolvassa az ítéletet. A jegyzőkönyv szerint elsőként Nagy Imre kivégzésére kerül sor, 5 óra 9 perckor. Hét perccel később, miközben előbb Maléter Pált, majd Gimes Miklóst is kivégezik, „az orvosok jelentik, hogy Nagy Imre elítélt szíve 5 óra 16 perckor megszűnt dobogni”. Fél óra elteltével az orvosok a halál beálltát ismételten megállapítják. A testeket koporsóba teszik, és a börtön sétálóudvarán jeltelenül elássák, a betemetett gödörre ócska bútorokat, limlomot hánynak. 1961. február 24.