1958.

június 12.

Kádár János vezércikke a Nsz-ban („A munkásosztály egysége – győzelmének záloga”) élesen támadja Kéthly Annát, „az osztályárulás veteránját”, és az egykori szociáldemokraták megítélé-sében 1956-os szerepüket tartja meghatározónak.