1958.

május 30.

A temesvári katonai törvényszék ítéletet hirdet a Szoboszlay-perben. 10 (?) vádlott kap halálos ítéletet. — Kivégzik Szoboszlay Aladár pécskai és Ábrahám Árpád torjai plébánost, Huszár József (br.-t), Orbán Károlyt, Orbán Istvánt, dr. Kónya Béla Istvánt, Tamás Imrét, Tamás Dezsőt, Lukács Istvánt és dr. Ştefan (Alexandru?) Fîntînarut. — A letartóztatott lelkészek és szerzetesek közül életfogytiglani fegyházra ítélik P. Ferencz Béla Ervin ferences szerzetest és Ráduly Géza gyergyószentmiklósi plébánost; P. Karácsony István minorita szerzetest és Ráduly István gelencei plébánost 22 évi; Dénes Dávid hátszegi plébánost és P. Mezei Mózes Levente ferences szerzetest 20 évi; Müller Jenő érszegi plébánost 15 évi; Kosza József ozsdolai plébánost 10 évi; Kovács Béla Lajos kovásznai plébánost 7 évi börtönre ítélik. A legidősebb elítélt, Kovács Balázs 73 éves szentkatolnai plébános magas korára való tekintettel 4 évi börtönbüntetést kap. — Mogyorós Máriát, Baróthy Pál torjai magángazdát, Schell Istvánt és  Kuún Zsigmond (gr.-ot) életfogytiglani börtönre, torjai Lőrincz Károlyt, a csernátoni Bulárka Istvánt, és Pataki Istvánt, valamint a kivégzett Orbán István (1956-ban még csak 17 éves) fiát, Pétert 25 évi szigorított fegyházra; Bánffy István (br-.t), Rend László állatorvost, Pietsch Béla aradi ügyvédet, Mikó László v. főispánt és Pietsch Miklós építészt 15 évi börtönbüntetésre ítélik.1